PIENHUVILA

Rakennuksen perustusten ja alimpien hirsien korjaaminen.